SU TESİSATI

PİS SU TESİSAT (ATIK SU TESİSAT)

Atık Su Tesisatı konusu da dikkate alındığında gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen yaşam standardı inşaat sektörünü de yakından etkilemiştir. İnşaat sektörünü oluşturan birimlerde kalfa, usta, teknisyen ve mühendise kadar değişik bilgi ve beceriye sahip bireyler ekip halinde çalışarak inşaat alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri üretmektedir.

Her türlü temizliğin su ile yapıldığı gibi her türlü hastalığın da su ile geleceği bilinen bir gerçektir. O halde suyu her an değişik amaçlar için insanların hizmetine sunan sıhhi tesisat denilen boru ağı sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Sıhhi tesisat; sağlıklı, güvenli ve rahat bir yaşam için gerekli olan temiz içme ve kullanma suyunun temini, değişik amaçlarda kullanılan atık suların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde binadan hızla uzaklaştırılması ile ilgili bilim ve uygulama alanıdır.

Sıhhi tesisat sisteminin alt yapısını oluşturan bina içi ve dışı atık su tesisat sistemleri ile ilgili bilgi verilmiştir.Dış atık su tesisatı borularının döşenmesine şehir kanalizasyonuna bağlandığı noktadan başlanır.

Bina İçi Atık Su Tesisatı Kısımları

Su kullanma yerlerinden başlayan ve bina dışındaki rögara kadar olan boru bölümlerinin tümüne bina içi atık su tesisatı denir.Bina içi atık su tesisatı boru bölümlerinin görevleri dikkate alınarak ana boru, kolon borusu, kat borusu, bağlantı borusu ve havalık borusu olmak üzere beş bölümde incelenir.

Atık Su Tesisatı Montaj Kuralları

Atık su tesisatı montaj işlemleri, bina içinde yaşayanların sağlıklarını da doğrudan etkiler. Binanın ömrü, bina içi atık su tesisatının sağlıklı yapılmasıyla da ilgilidir. Bina içi atık su tesisatı belli kurallara göre yapılır. Aşağıda atık su tesisatı montaj kuralları sıralanmıştır. Buna göre;

– Kat borularının mümkün olduğu kadar kısa olmasına,
– Boruların suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eklenmesine,
– Düşeyden yataya geçen boru tesisatı noktalarında, yay dirsek veya iki açık dirsek kullanılmasına,
– Alt kata döşenen ana boruların bina dışına en kısa yoldan çıkarılmasına,
– Her kolonun erişilebilecek en alt noktasına bir temizleme kapağı konulmasına,
– Yatay borularda eğimin % 2 verilmesine,
– Zemin üzerinde döşenen boru alt ve yanlarının ince kumla beslenerek sert cisimlerden korunmasına,
– Her kolonun mutlaka çapı değişmeden çatı üzerine kadar çıkarılmasına, üzerine havalık borusu ve şapkası takılmasına,
– Atık su boru ağızlarının döşeme ve duvara bağlanacak tesisat uç malzemesinin cins ve özelliğine göre uygun ölçülerde bırakılmasına,

– Atık su ağızlarının içine pislik, harç vb. maddelerin gitmesini önlemek için iyi bir şekilde geçici olarak kapatılmasına,
– Atık su tesisatında kullanılan PVC boruların, birbirine eklenmesinde mutlaka uygun boru contaları kullanılmalı ve iyi bir sızdırmazlık sağlanmasına dikkat edilmelidir.
– Ayrıca atık su tesisatı uç malzemelerinin montajı da sağlıklı tesisat açısından önemlidir. Her uç malzemesinin kendine özgü montaj kuralları vardır. Aşağıda her uç malzemesinde ortak olan vitrifiye montaj kuralları verilmiştir.
Buna göre;
– Koku ve su sızıntısı yapmamalı, yıkama düzenleri kesintisiz ve iyi çalışmalıdır.
– Kullanım kolaylığı olmalı, diğer sağlık gereçleri ile uygun aralıkta olmalıdır.

– Vitrifiye gereçleri yerlerine iyi sabitlenmeli, sarsılma ve oynamaları önlenmeli, onarımları kolay olmalıdır.
– Vitrifiye gereçleri, mekandaki duvar ve yer seramikleri ile uyum sağlamalı, yerleştirme düzeni göze hoş görünmelidir.
– Vitrifiye gereçlerinin armatürleri takılırken uygun anahtar kullanılmalı; çizik, çatlak ve benzeri tahribatlardan kaçınılmalıdır.
– Armatürlerin su bağlantıları yapılmadan önce soğuk ve sıcak su borularının içi iyice yıkanmalıdır.
– Vitrifiye gereçlerinin montajında, tespit vidaları yerine kesinlikle çimento ve benzeri harçlar kullanılmamalıdır.
– Vitrifiye gereçleri, taşıma ve montaj sırasında sert madde ve darbelerden korunmalıdır.
– Montajı yapılacak sağlık gereçleri ve armatürler, inşaat süresince koruma altına alınmalıdır.

– Her vitrifiye gerecinin montajında uygun montaj malzemeleri kullanılmalıdır.
– Klozetlerin montajında, her rezervuar için uygun olan iç takım kullanılmalıdır.
– İlk anda yerleştirilmeleri zorunlu olan hela taşı ve duş teknelerinin inşaatın devamı süresince hasar görmemeleri için sifon ağızları geçici olarak kapatılmalı, üzerleri örtülmelidir.
– Tüm kirli suları kesintisiz olarak sağlığı zarar vermeyecek ve insanları rahatsız etmeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır.
– Koku, gaz ve böceklerin pis su borularından binaya geçmesini önlemelidir.
– Boruların gaz ve su sızdırmazlığı olmalıdır.
– Borular dayanıklı olmalı ve çeşitli etkenlerden zarar görmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

ATIK SU TESİSATI RESİMLERİ

bursa_pis_su_tesisati
bursa_pis_su_tesisati
bursa_pis_su_tesisati

RESİMLER

bursa_pis_su_tesisati
bursa_pis_su_tesisati
bursa_pis_su_tesisati
bursa_pis_su_tesisati
bursa_pis_su_tesisati

PİS SU (ATIK SU) TESİSATI YAPTIĞIMIZ YERLER

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ